افزایش تعرفه ارسال پیامک و تغییر جداول خرید شارژ ۱۳۹۹/۵/۵

با سلام

احتراما از مورخ 5 مرداد 99 تعرفه های ارسال پیامک در ردیف های بالا جدول تعرفه تا سقف 10 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین جداول تعرفه ها به روز رسانی شده و فرصت خرید در ارقام بالا با تعرفه ای کمتر از قبل نیز محیا می باشد.

با تشکر