ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره شخصی ۱۴۰۰/۴/۱۶

طبق اعلام سراسری اپراتور همراه اول : 

مشترک گرامی؛ 
به منظور صيانت از حقوق مشتركين، ارسال پيامک به منظور تبليغات، از شماره شخصی، به استناد مصوبه 21 شورای عالی فضای مجازی و مصوبه 270-3 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات، تخلف محسوب می گردد.